• Smartphone làm mát bằng nước NEC Medias X 06E

    Smartphone làm mát bằng nước NEC Medias X 06E

    Bạn đã thấy các dàn máy tính được “độ” hệ thống làm mát bằng nước. Giờ đây smartphone làm mát bằng nước đã xuất hiện, đó là NEC Medias X 06E.

  • Chiến lược đặt tên mới sẽ giúp Samsung thành công

    Chiến lược đặt tên mới sẽ giúp Samsung thành công

    Một trong những điều phiền phức nhất về smartphone là tên gọi của chúng, đa số đều thiếu tính hình tượng. Nhiều smartphone rất tốt lại có những cái tên chẳng ăn nhập gì với “nội thất”, chỉ một vài từ như HD hay 4G LTE là chấp nhận được.